Makh Ma Arawa Dase Kho Ma Kawa Khalid Malik Pashto Video Song Lyrics

Khalid Malik pashto video song and lyrics

Makh ma arawa dase kho ma kawa
Makh ma arawa dase kho ma kawa

Za ba lewane shama za ba sham tabah
Za ba lewane shama za ba sham tabah

Ta ka shwe juda la ma ta ka shwe khafa
No dase ma kawa dase kho ma kawa
Makh ma arawa dase kho ma kawa hooooooo

Sok di zama be la ta na ohooo owaya mata janana
Za ba da cha dar ta zama ohooo dase sitam ma kra grana

No ma me zorawa dase kho ma kawa
Ma me zorawa dase kho ma kawa

Za ba be asrey shama za ba sham tabah
Ta ka shwe juda la ma ta ka shwe khafa
No dase ma kawa dase kho ma kawa
Makh ma arawa dase kho ma kawa hooooooo

Ta kho ba mata khapal zaan we, ta kho ba mata janan wel
Ta kho ba mata da khapal zra da kali khan aw darman wel

Sa osho pa ta dase kho ma kawa
Sa osho pa ta dase kho ma kawa

Za ba ale pale shama khudey shta omana
Ta ka shwe juda la ma ta ka shwe khafa
No dase ma kawa dase kho ma kawa
Makh ma arawa dase kho ma kawa hooooooo

Za kho hum agha gohar yam. Agha se sta muntazir yam
Swal de da mehro wafa kram, agha se prot sta pa dar yam

Dumra na-rawa dase kho ma kawa
Dumra na-rawa dase kho ma kawa

Za kho ba lamba shama za ba sham heera
Ta ka shwe juda la ma ta ka shwe khafa
No dase ma kawa dase kho ma kawa
Makh ma arawa dase kho ma kawa

Za ba lewane shama za ba sham tabah
Za ba lewane shama za ba sham tabah

Ta ka shwe juda la ma ta ka shwe khafa
No dase ma kawa dase kho ma kawa
Makh ma arawa dase kho ma kawa hooooooo