Latest Pashto Singers

Mohsin Khan Utmanzai Pashto Singer

51 views - 3 weeks ago

Ghezaal Enayat Pashto Singer

63 views - 4 weeks ago

Brishna Amil Pashto Singer

101 views - 1 month ago

Sitara Younas Pashto Singer

67 views - 2 months ago

Mudassar Zaman Pashto Singer

77 views - 2 months ago

Raees Bacha Pahto Singer

68 views - 2 months ago

Rani Khan Pashto Singer

69 views - 2 months ago

Dil Raj Pahto Singer

64 views - 2 months ago

Nazia Iqbal Pashto Singer

87 views - 2 months ago

Rahim Shah Pashto Singer

105 views - 2 months ago

Laila Khan Pashto Singer

180 views - 2 months ago

Gul Khoban Pashto Singer

503 views - 5 months ago