Salam By Irdaj Amini

Salam Iradj Amini

259 views - 4 months ago

Latest Pashto Singers

Rahim Shah Pashto Singer

13 views - 2 days ago

Laila Khan Pashto Singer

44 views - 5 days ago

Gul Khoban Pashto Singer

370 views - 3 months ago