Shama Ashna Songs

Latest Pashto Singers

Rahim Shah Pashto Singer

45 views - 7 days ago

Laila Khan Pashto Singer

95 views - 1 week ago

Gul Khoban Pashto Singer

420 views - 3 months ago