Zama Afghan Watana Shama Ashna Pashto Video Song Lyrics

Shama Ashna beautiful afghan song Zama Afghan Watan video song and lyrics

Song Lyrics:

Sta Pa Spesali Mohabbat Bande De Za Shama Qurban Watana
Zama Afghan Watana

Yuw Motay Khawra Bade War Na Krama Za Pa Tol Jahan Watana
Zama Afghan Watana

Zama Afghan Watana
Zama Afghan Watana

Zama Afghan Watana
Zama Afghan Watana

Wayi Peghley La Zra Darta Dua Kri
Zwanan Zara Darta Dua Kri

Wayi Peghley La Zra Darta Dua Kri
Zwanan Zara Darta Dua Kri

Tol Pukhtana Darta Dua Kri

Da Mukam Storey De Ochat Sha Zama Grana Tar Asman Watana
Zama Afghan Watana

Yuw Motay Khawra Bade War Na Krama Za Pa Tol Jahan Watana
Zama Afghan Watana

Zama Afghan Watana
Zama Afghan Watana

Zama Afghan Watana
Zama Afghan Watana

Wayi Ta Shah Zalmi Bachi rozali
Ta Nangyali Bachi Rozali

Ta Shah Zalmi Bachi rozali
Ta Nangyali Bachi Rozali

Ta Afghani Bachi Rozali
Laka Da Moor Pa Shan Pa Har Cha Bande Grana Pa Gran Watana
Zama Afghan Watana

Yuw Motay Khawra Bade War Na Krama Za Pa Tol Jahan Watana
Zama Afghan Watana

Zama Afghan Watana
Zama Afghan Watana

Zama Afghan Watana
Zama Afghan Watana